Spårvagnslinjerna 6 och 6T kör inte via Sandviken 2.3 - 20.7 - även busslinjerna 21 och 23N på undantagsrutter

Under tiden 2.3 - 20.7 kör spårvagnslinjerna 6 och 6T på undantagsrutter och även busslinjerna 21 och 23N kör avvikande rutter i Sandviken-området. Från och med måndag 2.3 börjar spårvagnslinje 6 köra via Kampen som linje 6T. Under denna tid kommer följaktligen sträckan mellan Bulevarden och Sandviken inte att trafikeras och linje 6 kommer inte att köra till Bulevarden eller Sandviken.

Trafiken via Sandviken är blockerad på grund av spårvägsbygget på Ärtholmen. Trafiken återgår till det normala på måndag 20.7.2020.

Raitiolinja 6 ei aja Hietalahden tai Bulevardin kautta 2.3.-20.7.

Arbeten påverkar också busslinje 21 samt nattbuss 23N 2.3-20.7. Hållplats Sandvikstorget (H1169) flyttas till andra sidan av Sandvikstorget och hållplats Snadvikstorget (H0807) dras tillfälligt in.

Undantagsrutten för linje 21: Fredriksgatan - Bulevarden - Abrahamsgatan - Lönnrotsgatan - Sandviksgatan - Sandvikskajen. I riktning mot centrum: Sandvikskajen - Nylandsgatan - Albertsgatan.

Linja 21 ei aja Hietalahdentorin pysäkkien kautta 2.3.-20.7
Undantagsrutten för linje 23N: Albertsgatan - Bulevarden - Abrahamsgatan - Lönnrotsgatan - Sandvikgatan - Sandvikskajen. I riktning mot centrum: Sandvikskajen - Nylandsgatan - Fredriksgatan.

Linjan 23N ei Hietalahdentorin pysäkkien kautta 2.3.-20.7.