A- och K-tåg kör med 20 minuters mellanrum 17.-19.3

Övertidsförbud för lokförarna samt den höjda frånvaron på grund av coronaviruset påverkar tågtrafiken. Detta medför att vissa HRT:s närtåg ställs in i förväg. Vartannat tåg ställs in 17. – 19.3 dvs. A- och K-tågen kör med 20 minuters intervall. Det är möjligt att också andra turer kommer att ställas in.

Följande K-tåg ställs in:

  • Avgångar kl. 6.11-19.01 från Helsingfors på minuter xx.11, xx.31 och xx.51
  • Avgångar kl. 6.32 – 19.32 från Kervo på minuter xx.12, xx.32 och xx.52.

Följande A-tåg ställs in:

  • avgångar kl. 6.13-18.13 från Helsingfors på minuter xx.13, xx.33 och xx.53
  • kl. avgångar kl. 6.36-18.36 från Alberga på minuter xx.16, xx.36 och xx.56