A- och K-tåg kör med glesare 20 minuters interval 17.3

På tisdag 17.3 kör A-tåg (Helsingfors-Alberga) och K-tåg (Helsingfors-Kervo) med 20 minuters interval genom dagen. Detta betyder, att vartannat tåg på dagen är ställt in. Vi informerar om nästa dagens situation en dag före.

Glesare trafik beror på personalbrist.