A- och K-tågen har glesare trafik även på fredag 20.3

Sjukfrånvaro på grund av coronaviruset påverkar tågtrafiken ännu på fredag. Detta medför att vissa HRT:s närtåg ställs in i förväg på fredag 20.3. A- och K-tågen kör med 20 minuters intervall dvs. under rusningstider är vartannat tåg inställt.

Det är möjligt att flera turer kommer att ställas in.

Följande K-tåg ställs in

  • avgångar kl. 6.11-18.51 från Helsingfors på minuter xx.11, xx.31 och xx.51
  • avgångar kl. 6.52 – 19.32 från Kervo på minuter xx.12, xx.32 och xx.52.

Följande A-tåg ställs in

  • avgångar kl. 6.13-9.13 och 14.33-18.13 från Helsingfors på minuter xx.13, xx.33 och xx.53
  • avgångar kl. 6.36-9.36 och 14.56-18.36 från Alberga på minuter xx.16, xx.36 och xx.56