Ännu glesare trafik på U-linjer 192, 280, 346, 453-465, 459, 662 och 848. Uppdaterad 11.5

uppdatering 11.5: en ny morgonavgång till U280 fr.o.m. 14.5 

Eftersom efterfrågan har minskat har många trafikidkare på U-linjer bestämt om glesare turer. Vi uppdaterar den här infosidan på veckobasis an efter vi får information om förändringarna.

De ändringar som redan trätt i kraft syns i Reseplaneraren med fördröjning på några dagar. Hållplatstidtabellerna visar felaktig information. Man kan granska U-linjers tidtabeller även på Matkahuoltos webbplats.

192, 192K, 192T och 192V:
Samtliga avgångar är inställda.

280:
På måndag 6.4 trädde det i kraft en ännu glesare tidtabell på U-linje 280. En ny morgonavgång från Kampen mån-fre kl 6.53 börjar 14.5, och den körs t.o.m. 29.5. Ny tidtabell i pdf- format:  u280 fr.o.m. 14.5

Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren. I Reseplaneraren hittar man också alternativa förbindelser, t.ex. med linjer 243 Esbo centrum - Veikkola och U275 Alberga - Veikkola (- Nummela).

346:
Endast två turer körs på 346: mån-fre från Kampen kl. 16.15 och från Saarijärvi ca 7.07

453-465, 953, 955:
U-linjerna åt Nurmijärvihållet fick en ny glesare tidtabell torsdag 2.4. Minskningarna gäller i synnerhet rusnings-, kvälls- och veckoslutstrafiken. Trafiken på linjer 953/A och 955/A som körts från Kivistö station på lördagar upphör.
Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren. Den finns också på trafikidkarens webbplats: https://korsisaari.fi/ajankohtaista/joukkoliikenteessa-poikkeusaikataulut/

459:
Alla turer är inställda fr.o.m. 23.3.2020. Även avgången söndagsmorgnar från Kampen är nu inställd.

662:
Trafiken på U-linje 662 (Kampen - Skavaböle - Hyvinge) upphörde så att sista dagen som kördes var fredag 27.3.

848:
På måndag 30.3. trädde det i kraft en ny glesare tidtabell på U-linje 848. Dessutom körs på lördagar fr.o.m. 14.4 enligt söndagstidtabell. Fr.o.m. 11.5. körs två nya avgångar på vardagsmorgnar: från Kampen kl 7.48 och från Borgå 6.35. Den nya tidtabellen i pdf- format: u848 fr.o.m. 11.5.2020

Uppdaterade tidtabellen syns redan i Reseplaneraren.