Hållplats Ärtholmskajen (H1195) flyttas ca 50 m tisdag 31.3

Hållplatsen Ärtholmskajen (H1195) flyttas ca 50 m tisdagen den 31 mars på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till 26.4.2020. Ändringen påverkar linjerna 14 och 18N.

 Pysäkki H1195