Hållplatsen H1435 för närbuss 31 i Munkshöjden har tagits ur bruk

Hållplatsen H1435 vid hörnet av Hoplaxvägen och Labbackavägen i Munkshöjden har permanent tagits ur bruk. Närbuss 31 mot Norra Haga har använt hållplatsen.

En ersättande hållplats finns framför Munkshöjdens kyrka.

Kartta poistuvasta ja korvaavasta pysäkistä