Hållplatsen Takspånsvägen (H2235) på Baggbölevägen flyttar ca 40 m framåt 26.3

Uppdaterad 16.4: Enligt uppgift från entreprenören fortsätter flyttet eventuellt till slutet av juni. Även stomlinje 550 västerut använder hållplatsen.

Tidigt på torsdagmorgon 26.3 flyttar hållplatsen Takspånsvägen (H2235) på Baggbölevägen ca 40 meter framåt i körriktningen (d.v.s. västerut) på grund av ett byggarbete. Detta är tillfälligt.

Stomlinje 550, linjerna 52 och 552 mot Haga, 66 och 67 mot Svedängen och 553/K mot Alberga använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä