I- och P-tåg kör med 20 minuters mellanrum 18.3.

Övertidsförbud för lokförarna samt den höjda frånvaron på grund av coronaviruset påverkar tågtrafiken. Detta medför att vissa HRT:s närtåg ställs in i förväg. Vartannat tåg ställs in 18.3 dvs. I- och P-tågen kör med 20 minuters intervall. Det är möjligt att också andra turer kommer att ställas in.

Följande I-tåg körs från Helsingfors:

  • avgångar kl. 5.36 - 18.36 på minuter 16, 36 och 56
  • avgångar kl. 18.36 - 22.06: på minuter 06 och 36 
  • avgångar kl. 22.06 - 5.36 normal trafik

Följande P-tåg körs från Helsingfors:

  • avgångar kl. 6.08 - 21.08 på minuter 08, 28 och 48
  • avgångar kl. 21.23 - 23.23: på minuter 23 ja 53 minuuttia yli Helsingistä lähtevät vuorot
  • avgångar kl. 23.23 - 6.08 normal trafik