Ingång B vid Hagnäs metrostation stängs och ingång A öppnas 6.4

Ingång B vid Hagnäs metrostation på Porthansgatan i korsningen av Broholmsgatan stängs 6.4 på grund av rivning av fastighet. Ingång A som tidigare har varit stängd tas åter i bruk. En tillgänglig ingång finns endast vid Hagnäs torg.


Efter 6.4 finns det inte en tillgänglig förbindelse mellan metron och gatunivån vid Linjerna.  Ingång A som åter tas i bruk har endast förbindelsen via trappor. Den som behöver hiss ska endast använda ingångar vid Hagnäs torg. Ingång B stängs och ingång A öppnas när metrons morgontrafik inleds 6.4

Ingångarna C och E har en hiss. Ingång C ligger vid torget och ingång E ligger på andra sidan av Broholmsgatan. Alla ingångar är markerade på kartan nedan.

Ingångar vid Hagnäs metrostation fr.o.m. 6.4 på kartan