Ingång Q som ligger på Brunnsgatan på Järnvägstorgets metrostation är stängd 30.3 kl. 19 –31.3 kl. 5

Ingång Q som ligger på Brunnsgatan vid Järnvägstorgets metrostation är stängd 30.3 kl. 19 – 31.3 kl. 5. Detta på grund av arbeten vid ingången. Metrostationen och övriga ingångar är i bruk som vanligt.

Den närmaste ersättande ingången är ingång P som ligger i CityCenter vid korsningen av Brunnsgatan och Centralgatan.

Ingångarna på metrostationen på kartan

Ingång Q är markerad med en svart cirkel på kartan. Den närmaste ersättande ingången är ingång P.