Ingång Q vid Järnvägstorgets metrostation stängd 9. - 10.3 kl. 18-05

Ingång Q som ligger på Brunnsgatan vid Järnvägstorgets metrostation är stängd 9.3 kl. 18 - 10.3 kl. 5. Detta på grund av arbetena vid ingången. Metrostationen och övriga ingångar är i bruk som vanligt.
Den närmaste ersättande ingången är ingång P som ligger vid korsningen av Brunnsgatan och Centralgatan. Det finns också en hiss vid ingången.

Ingångarna vid metrostationen på kartan

Den stängda ingången Q är markerad med en svart cirkel på kartan. I samma cirkel finns också den ersättande ingången P.