Spårvagnslinje 10 vänder om i Trekanten mellan 17.3 kl. 21 och 21.3 kl. 5

Spårvagnslinje 10 vänder om i Trekanten (på Nylandsgatan) mellan 17.3 kl. 21 och 21.3 kl. 5.00 på grund av arbeten på Röddäldsgatan. Linjen trafikerar inte sträckan mellan Trekanten och Kirurgen. Busslinje 24 kör dock som vanligt så den ersätter spårvagnen i området. Arbetet har väderreservation dvs. spårvagnen trafikerar som vanligt om arbetet inte kan genomföras.

När den avvikande rutten gäller trafikeras inte följande hållplatser: Trekanten (H0703/H0704) (på Skillnadsgatan), Johanneskyrkan (H0705/H0706), Skarpskyttegatan (H0708) och Kirurgen (H0707).

Punanotkonkatu, torninosturin purku 17.3.2020 klo 21.00 – 21.3.2020. klo 5.00