Stora störningar i närtågstrafiken 16.3

Uppdaterad mån 16.3 kl. 14.56

Alla A- och I-tåg är inställda från och med eftermiddag den 16 mars fram till natten mellan måndag och tisdag. Orsaken är spårfel mellan Hoplax och Ilmala stationer.

Alternativa förbindelser från Helsingfors:
Flygplatsen, Lejle, Aviapolis: Med P-tåg
Kottby, Åggelby, Bocksbacka, Malm, Mosabacka, Parkstad, Sandkulla:  Med K-tåg
Dickursby: K-, R-, D- och Z-tåg
Alberga: Y-, U- och E-tåg
Sockenbacka, Mäkkylä, Gjuteriet: Buss 235 från Elielplatsen (går via Sockenbackavägen och Åbovägen)

Alternativa förbindelser till Helsingfors:
Flygplatsen, Lejle, Aviapolis, Kivistö, Vandaforsen, Mårtensdal, Klippsta: Med P-tåg
Myrbacka: med bus 411 till Elielplatsen eller med P-tåg
Malmgården: med buss 37 till Kampen eller med P-tåg
Gamlas: med buss 43 till Elielplatsen, med buss 42 till Kampen eller med P-tåg
Norra Haga: med buss 40 till Elielplatsen, med buss 51 till Hagnäs