Ändringar i hållplatser vid Hagnästorgsgatan 8.4

Det sker ändringar i avgångshållplatserna vid Hagnästorgsgatan tidigt på onsdagmorgon 8.4 på grund av ett grävarbete.

Avgångshållplatsen för linje 51 (H2504) samt för linjerna 73 och 74 (H2502) flyttas till andra sidan gatan. Linjerna 616, 623, 623K, 633 och 643 avgår i fortsättningen från hållplats H2506 vid gatan Hagnäskajen.

Arbeten pågår uppskattningsvis till mitten av juni.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä