Ändringar i tidtabellen för spårvagnslinjerna 4.5

Det sker ändringar i tidtabellen för alla spårvagnslinjer måndagen den 4 maj samtidigt när spårvagnslinjerna 1 och 8 återgår till att köra via Sörnäs metrostation.

Detta innebär lägre turtäthet på alla spårvagnar och till exempel spårvagnslinje 4  kör i framtiden fyra gånger per timme i stället för fem turer. Motsvarande förändringar sker på alla linjer så det lönar sig att kolla tidtabellen före resan. Tidtabellerna samt ruttförslag hittar du i Reseplaneraren: reittiopas.hsl.fi

Tidtabellerna för spårvagnslinjerna fr.o.m. 4.5

1-10