Byfodgevägens hållplats (H3113) i Åggelby flyttas ca 100 meter 21.4

Byfodgevägens hållplats (H3113) på Kullatorpsvägen flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen på tisdag 21.4 p.g.a. byggarbete. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj.

Linjerna 64 mot Östra Baggböle och 69 mot Jakobacka använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä