Hållplatsen Bredviksplatsen (H1401) i Munksnäs flyttas för en dag 28.4

Hållplatsen Bredviksplatsen (H1401) på Munksnäsallén flyttas ca 70 meter österut, framför Munksnäsallén 19.
Hållplatsen finns där bara en dag, tisdagen den 28.4. Detta beror på arbeten som görs vid den egentliga hållplatsen.

Stomlinje 500 samt linjer 52 och 18N mot Munkshöjden använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä