Hållplatsen Skepparbacken E4014 är ur bruk 8-9.4

Hållplatsen Skepparbacken (E4014) på Skeppargatan i Esboviken är ur bruk från natten mellan tisdag och onsdag 8.4 kl. 00 till torsdag 9.4 kl. 12 p.g.a. reparationsarbeten.

Som ersättande hållplatser på linjer 124/K, 146/A/N, 147N, 148, 149, 542, 543 och 544 mot Stensvik fungerar föregående hållplats Sjöfararen (E4016) samt nästa hållplats Båtsmansbrinken (E4054).
Ändhållplats för linje 125 är tillfälligt vid föregående hållplats Sjöfararen (E4016).

kartta siirtyvästä pysäkistä