Hållplatserna H2232 och H2233 ovanför Tusbyleden på Ståthållarvägen tas ur bruk 8.4

Hållplatserna Tusbyleden (H2232 och H2233) på Ståthållarvägen, mellan Åggelby och Månsas, tas ur bruk på onsdagmorgon 8.4 p.g.a. framskridande bygge.

Som ersättande hållplatser fungerar nästa hållplatser i körriktningen: Gustafsgård (H3148) österut och Takspånsvägen (H2235) västerut.

Även stomlinje 550 använder dessa fr.o.m. 8.4, så länge som arbeten på Tusbyledens bro varar. 

Kartta siirtyvistä pysäkeistä