Hållplatsutrop utvidgas till busslinjer i Norra Esbo och Västra Vanda

I slutet av denna vecka införs hållplatsutrop till nya busslinjer när utrop tas i bruk på bussar som kör till och från depån i Råtorp i Vanda. Från depån körs bl.a. busslinjer i Norra Esbo och Västra Vanda. Hållplatsutropen anger nästa hållplats på finska och svenska. Namnet på nästa hållplats ropas ut kort innan bussen anländer till hållplatsen. Totalt införs utrop i cirka 60 bussar denna gång.

Avsikten är att under våren fortsätta införa utropen i HRT-området trafikföretagsvis. Vi informerar om införandet av utrop per linje med hjälp av trafikmeddelanden på vår sajt HSL.fi och bland annat på skärmarna på ifrågavarande busslinjers hållplatser. Genom att stegvis ta i bruk utropen är det möjligt att vid behov justera utrustningen baserat på respons från passagerare och chaufförer. Efter införandet kommer alla linjer inom HRT-trafiken, såväl metro, spårvagn som lokaltåg och bussar att ha ett utropssystem i bruk som en del av HRT:s passagerarinformation.