Hållplatsutropen på bussar utvidgas till flera linjer i Helsingfors, västra Vanda och södra Esbo under denna och nästa vecka

Under denna och nästa vecka införs utrop på bussar som kör från depåerna i Botby och Brunakärr. Hållplatsutropen anger nästa hållplats på finska och svenska. Namnet på nästa hållplats ropas ut kort innan bussen anländer till hållplatsen.

Busslinjer som nu får hållplatsutropen är de sista i HRT-området där utropen tas i bruk under våren 2020. Efter detta är hållplatsutropen i bruk på största delen av bussarna i HRT-området. Handikapprådet i Helsingfors belönade år 2018 högtalarutropen i stomlinjebussarna och spårvagnarna med ett tillgänglighetspris.    Hållplatsutropen förbättrar tillgängligheten i kollektivtrafiken och sänker tröskeln att åka kollektivt.

Linjer som körs från depåerna i Botby och Brunakärr:

17, 18, 23, 24, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 63, 69, 70, 75, 77, 79N, 108N, 111, 113, 114, 411, 415, 421, 431, 433, 434, 443, 445, 436, 437, 571, 614, 615,  616, 617, 623, 633.