Linje 413 börjar köra till Fågelbergsgränden fr.o.m. 20.4

Närbuss 413 får en ny rutt 20.4. Den nya rutten går via Fågelbergsgränden. Samtidigt börjar linjen stanna vid hållplatsen ”Kivimäen koulu” V1763.
Med ruttändringen och den nya hållplatsen vill man förbättra kollektivförbindelserna för pensionärer som bor i höghusområdet vid Fågelbergsgränden och Fågelbergsstigen.

Den nya hållplatsen V1763 på kartan

Kivimäen koulun pysäkki kartalla Lintukallionkujan päässä