Ny busslinje 965T Hyrylä – Rusutjärvi – Jäniksenlinna – Jokela startar på måndag 20.4

En ny busslinje 965T Hyrylä – Rusutjärvi – Jäniksenlinna – Jokela startar måndagen den 20 april. Linjen är i trafik på vardagar och möjliggör resorna mellan Hyrylä och Jokela. Tusby kommun framförde en önskan om en kollektivtrafikförbindelse mellan Hyrylä och Jokela som är i trafik under sommaren. Tidigare bestod trafikutbudet endast av turer för skolelever. Den nya linjen kör nästan samma rutt som linje 965 som inte är i trafik på sommaren men den nya linjen trafikerar inte hållplatserna Vuohikkaanoja och Metsäpirtti. Linjen kör däremot via Rusutjärvi och längs Rusutjärventie och Kolistimentie.