Spårvagnslinjerna 1 och 8 återgår till att köra via Sörnäs metrostation 4.5.2020

Spårvagnslinjerna 1 och 8 börjar köra längs Helsingegatan och via Sörnäs metrostation den 4 maj. Linjerna 6T och 7 fortsätter köra den avvikande rutten som går via Sturegatan. Samtidigt flyttas busshållplatserna vid Sörnäs metrostation till nytt läge.

Spårvagnshållplatsen i riktning mot Tölö har ett nytt läge på Helsingegatan. Hållplatsen i riktning mot norr ligger på nästan samma ställe som före renoveringen. Spårvagnshållplatserna har flyttats till olika sidorna av korsningen vid Tavastvägen och Helsingegatan. Med det nya hållplatsläget vill man att hållplatserna fungerar bättre samt att trafikens pålitlighet förbättras.  Linjerna 6T och 7 fortsätter trafikera den avvikande rutten som går via Sturegatan.

Busshållplatserna i riktning mot norr återgår till ordinarie läge mellan Vilhelmsbergsgränd och Hörnebergsgatan men i fortsättningen finns det endast två hållplatser. Från den södra hållplatsen går bussarna som kör längs Backasgatan och från den norra hållplatsen går bussarna som kör längs Tavastvägen mot norr. Busshållplatsen i riktning mot centrum återgår till ordinarie läge.

Ingångarna till Sörnäs metrostation ligger vid Tavastvägen 54 och 29 samt vid Vasaskvären. Båda hissar vid metrostationen är i bruk fr.o.m. den 4 maj.

Det sker ändringar även utanför Sörnäs: den tillfälliga spårvagnshållplatsen Idrottshuset på Helsingegatan dras in och de vanliga hållplatserna kommer att tas i bruk. Buss- och spårvagnshållplatserna på Borgågatan kommer fortfarande att vara indragna eftersom spårvagnarna 3, 6T och 7 samt busslinje 51 kan ännu inte använda dessa hållplatser. Hållplatserna kommer att tas i bruk när antalet spårvagnslinjer på Västra Brahegatan minskar.
 

Spårvagns- och busshållplatserna vid Sörnäs metrostation och linjerna 4.5.2020

Sörnäisten metroaseman pysäkit 4.5. alkaen

Hållplatserna Idrottshuset 4.5.2020

Karta över spårvagnslinjerna 4.5.2020

Raitiolinjakartta 4.5.2020 alkaen

Ändringar per linje

Ändringarna på linje 1
Linje 1 kör sträckan mellan Idrottshuset och Hattulavägen via Sörnäs metrostation och Helsingegatan. Linjen trafikerar i fortsättningen hållplatserna: Idrottshuset, Helsingegatan, Sörnäs (M), Brädgårdsgatan, Vallgård bibliotek.
Hållplatser som dras in: Idrottshuset (på Västra Brahegatan) och Roinevägen.


Ändringarna på linje 6T
Hållplatsen Idrottshuset (H0278) på Helsingegatan dras in. Linjen stannar i fortsättningen vid hållplatsen Västra Brahegatan i riktning mot Västra terminalen.


Ändringarna på linje 7
Hållplatsen Idrottshuset (H0278) på Helsingegatan dras in. Linjen stannar i fortsättningen vid hållplatsen Västra Brahegatan i riktning mot Västra terminalen.


Ändringarna på linje 8
Linje 8 kör sträckan mellan Idrottshuset och Pauluskyrkan via Helsingegatan. Linjen använder följande hållplatser: Idrottshuset, Helsingegatan, Sörnäs, Brädgårdsgatan, Hauhoparken, Vallgårds depå
Hållplatser som dras in: Idrottshuset (på Västra Brahegatan) och Roinevägen.