Uppdaterad 6.5: Forsby länk uteblir för närbuss 603 27.4 - 18.5

Uppdaterad 6.5: Arbetet dröjer och undantagsrutten fortsätter t.o.m. 18.5

Närbuss 603 kör inte sin länk i Forsby under tiden mån. 27.4 - mån. 18.5 p.g.a. ett grävarbete på Kommunalhemsvägen som stänger gatan.
Ruttavsnittet Kommunalhemsvägen - Anders Korps väg - Hertig Johans väg körs inte och fyra hållplatser uteblir. Närmaste hållplatser finns på Forsby sjukhusområde och vid Åggelbyvägen.

kartta poistuvasta reitinosasta

Ruttkarta för närbuss 603 (Malm - Åggelby - Forsby - Månsas - Svedängen) hittar man i Reseplaneraren. Tidtabell finns i Ruttplanereraren och i tidtabeller i utskrivbar form.

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Bussarna är små bussar med lågt golv. Närbussarna har märkta hållplatser längs rutten, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten tillåter det. Mer information om närbussarna: hsl.fi/sv/närbuss