UPPDATERAD: Spårvagnstrafiken återgår till Västra terminalen 8.4

Uppdaterad 7.4 kl. 9.40: åtgärderna i Västra terminalen verkar ha fungerat och linjerna 6T och 7 kan återgå till Västra terminalen fr.o.m. 8.4. Hållplatserna Västra terminalen T1 och t2 tas i bruk.

Spårvagnstrafiken återgår till Västra terminalen när morgontrafiken inleds 8.4.

Trafiken till Västra terminalen fr.o.m. 8.4:

Linjerna 6T och 7 börjar trafikera hållplatserna Västra terminalen T1 (H0236/H0235) och Västra terminalen T2 (H0237/H0238/H0239) när morgontrafiken inleds 8.4.
•Linje 6T kör via Kamptorget och Gräsviksvillorna till Västra terminalen på grund av arbetena i Sandviken som fortsätter fram till juli.  Läs mer om den avvikande rutten här
 
•Linje 7 återgår till sin vanliga rutt i Västrar hamnen och Kampen. Linjen trafikerar inte längre den avvikande rutten som går längs Östersjögatan.
 

Trafiken fram till slutet av 7.4:
•Spårvagnslinje 6T kör som vanligt till Uppropskontoret och efter det utan att stanna via Västra hamnen. Resenärer kan inte stiga på linje 6T vid hållplatserna Västra terminalen T1 (H0236/H0235) och Västra terminalen T2 (H0237/H0238). Hållplatserna Uppropskontoret är i bruk.
 
•Linje 7 vänder om i Sundholmen i stället för Västra terminalen fram till slutet av 7.4. Hållplatserna Västra terminalen T1 (H0236/H0235), Västra terminalen T2 (H0237/H0238), Uppropskontoret (H0296/H0297) och Västra länken (H0820/H0821) trafikeras inte. Efter hållplatserna Gräsviksvillorna (H0822/H0823) kör linje 7 längs Östersjögatan till Sundholmen och trafikerar hållplatserna Östersjögatan (H0215/H0216) och Gräsviken (M) (H0213/H0214) samt vändplatsen i  Sundholmen.

Hållplatserna vid de avvikande rutterna för linjerna 6T och 7 fram till 7.4.

Raitiovaunujen muutokset kartalla tekstin mukaisesti