Viksportsgatan är stängd för trafik 4.5 - linje 701 kör via Viksvägen

På grund av arbeten vid bron på Lahtisleden är Viksportsgatan stängd måndagen den 4 maj. Linje 701 kör då via Viksvägen och bussen stannar vid hållplatsen Landhövdingsvägen H3075. Arbeten är en del av byggandet av Spårjokern.

Viikinportinkatu suljettu 4.5. Linja 701 ajetaan Viikintien kautta.