Arbeten påverkar HRT:s tågtrafik under sommaren

Banarbeten som Trafikledsverket låter göra påverkar tågtrafiken i HRT-området även under den kommande sommaren. Nedan finns en lista över de viktgaste banarbetena i HRT-området och hur de påverkar tågtrafiken.  Mer information om avvikelserna publiceras senare. De aktuella tågtidtabellerna hittar du i Reseplaneraren minst fyra veckor före ändringen.

På stambanan har K-tågen glesare turtäthet samt R- och Z-tågen avvikelser 15.6-9.8

På grund av broarbeten vid Bocksbacka kör K-tågen med 20 minuters mellanrum från måndag till fredag kl. 6-19. Till exempel går det tåg till Kervo och Björkby endast med 20 minuters mellanrum. Också R- och Z-tågen kör med glesare turtäthet utanför rusningstider. Under rusningstider går ca två R-tåg per timme men utanför rusningstider och under veckosluten är turtätheten en timme. Det blir också ändringar i tidtabellerna för Z-tåg.

U- och L-tåg ersätts med bussar på midsommaren (20.-21.6) Västra sidan av Köklax

Traditioneltt görs det många banarbeten på midsommaren, i år görs arbetena vid Kustbanan i HRT-området. Det blir ändringar i U- och L-tågstrafiken från lördag 20.6 kl. 2.10 till söndag 21.6 kl. 8.09. Tågen ersätts med bussar på sträckan Köklax-Kyrkslätt/Sjundeå. Tågen ersätts med buss 911X Köklax-Kyrkslätt 20.6 samt på söndagsmorgon 21.6. En enstaka busstur fortsätter som linje 182X från Kyrkslätt till Sjundeå.