Förändringar i busstrafiken 14.-29.5 på grund av att skolorna öppnar

 

Det sker ändringar i HRT:s busstrafik 14.5 när skolorna öppnar. Med förändringarna vill vi säkerställa att eleverna kan åka kollektivt till och från skolan vid behov.

Tidtabellerna och turutbudet motsvarar inte vintertrafiken och detta kan innebära längre väntetider före eller efter skoldagen. I vissa fall kan vi inte ordna den vanliga bussförbindelsen till skolan. Hur skolorna ordnar lektionerna är delvis öppet i kommunerna och därför har vi inte kunnat anpassa alla tidtabeller med skoltiderna. Skolbussarna kör fram till 29.5 dvs. fram till slutet av vårterminen.

Nästan alla tidtabeller finns i Reseplaneraren och de sista turerna uppdateras senast 9.5. Hållplatstidtabellerna eller tidtabellerna i PDF-form uppdateras inte.

Förändringarna per kommun

Helsingfors

I Helsingfors fortsätter bussarna köra enligt sommartidtabellen med färre avgångar.  Linje 91(K) kör enligt vintertidtabellen 14.-29.5. De första och sista turerna på linjen körs inte eftersom de inte betjänar skolförbindelser.

Esbo

I Esbo fortsätter bussarna köra enligt sommartidtabellen med färre avgångar. Det sker tidtabellsändringar på linjerna 225, 348 och 349. Förändringarna börjar gälla 14.5 och 18.5 beroende på vilket trafikföretag som sköter linjen. Från och med 14.5 börjar linje 225 köra enligt vintertidtabellen.  Från och med 18.5 börjar linjerna 348 och 349 köra enligt vintertidtabellen vad gäller turerna som betjänar skoleleverna.

Vanda

I Vanda fortsätter bussarna köra enligt sommartidtabellen med färre avgångar. Enstaka turer läggas till på linjer som har glesare trafik och som används av skolelever. Också linje 588 återgår till trafiken. Förändringarna börjar gälla 14.5 och 18.5 beroende på vilket trafikföretag som sköter linjen.

Från och med 14.5 kör linjerna 443 och 445 extra turer på morgnarna och på eftermiddagen kör turerna på linje 443 längs K-rutten via Luhtabacka. Linje 571 kör extra avgångar på morgnarna och på eftermiddagen så att linjen erbjuder tvärgående förbindelser.

Från och med 18.5 börjar skollinje 588 köra och samtidit får linje 335 nya avgångar på morgnarna och eftermiddagarna.

Kyrkslätt

Linje 901(K) i Kyrkslätt kör nästan alla turer i vintertidtabellen förutom avgångarna kl. 14.00. Linjerna 906 och 909(K) kör nästan hälften av den vanliga vintertrafiken.  Avgången kl. 8.15 från Kaislampi samt avgången kl. 14.30 från Kyrkslätt på linje 908 körs som K-avgångar via Sjökulla skola.

Sibbo

Två turpar körs på linje 993(K) mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo. Övriga turer körs inte. Linjen betjänar även förbindelserna frå och till Gesterby och Box. Linjen kör med ca två timmars mellanrum. Linje 994 kör till Immersby en tur på morgonen och en tur på eftermiddagen. Övriga turer körs inte. Linje 986 kör en tilläggstur till Nickby och en tilläggstur på eftermiddagen. På linje 989 körs ca hälften av den vanliga vintertrafiken.

Tusby

Kollektivtrafiken i Tusby kör huvudsakligen enligt vintertidtabellen 14.-29.5. Linjerna 642 och 971 fortsätter att köra enligt de nuvarande sommartidtabellerna.

Linjerna 961, 964, 965 och 966, 967 kör enligt vintertidtabellerna fr.o.m. talviaikatauluin 14.5. De första och sista turerna på linje 965 körs inte eftersom de inte betjänar skolförbindelserna. T-turerna på linjerna 965 slutar köra samma dag och körs igen i början av juni.

Linje 665(A) får nya avgångar på morgnarna och eftermiddagarna.  Avgångarna körs utöver den vanliga sommartidtabellen för att förbättra servicenivån på denna sträcka. När turtätheten är ca 30 minuter kan enstaka skoltider inte beaktas.

Sjundeå

När skolorna återvänder till kontaktundervisning på torsdag 14.5. Sjundeå interna linjer kommer också att återgå till vintertrafiken. Ändringen gäller linjerna 912, 913, 914, 915, 916 och 917. Semesterplanerna att införas i den 1.6. framåt.

 

Extra tågenheter på Kustbanan

Under rusningstider (från måndag till fredag ca kl. 6-9 och 14.30-18 kör E,L,U,Y,I,P och K -tågen med två tågenheter.

Följande A-tåg kör med två tågenheter från måndag till fredag fr.o.m. 14.5:

  • från Helsingfors kl. 7.03, 7.53, 8.43, 14.53, 15.13, 15.43, 16.03, 16.33 och 16.53
  • från Alberga kl. 7.26, 8.16, 9.06, 15.16, 15.36, 16.06, 16.26, 16.56 och 17.16