Hållplats Aspnäs H2407 flyttas 25.5 i riktning mot Sörnäs på Tavastvägen

Hållplatsen H2407 Aspnäs som används av bussar i norrgoende riktning flyttas tillfälligt ca 100 m till nytt läge mot Sörnäs metrostation 25.5. Hållplatsen flyttas på grund av spårarbeten på Tavastvägen.