Hållplats Pasteursgatan tillfälligt flyttad fram till 15.5

Hållplatsen Pasteursgatan H3535 i Vik flyttas ca 20 m på onsdag 6.5. Det tillfälliga hållplatsläget gäller fram till 15.5. Detta beror på byggandet av Spårjokern.

Pasteurinakadun pysäkki siirrettynä