Hållplatsen Bergmansskvären (H1204) på linje 24 flyttar 20.5.

Updatering 30.7 Hällplatsen till vanliga läge 4.8

Hållplatsen Bergmansskvären (H1204) på Kaptensgatan flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen (norrut) på onsdagmorgon 20.5.
Hållplatsen flyttas på grund av ett grävarbete som beräknas ta ca två månader.

Linje 24 mot Havsgatan använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä