Hållplatsen Mästarvägen (H3150) vid Ståthållarvägen flyttas 26.5

Hållplatsen Mästarvägen (H3150) vid Ståthållarvägen i Åggelby flyttas på tisdagmorgon 26.5. ca 150 meter bakåt i körriktningen (västerut).
Stomlinje 550 mot Östra centrum samt linjerna 52, 61, 61T, 61N, 552, 553 och 553K använder hållplatsen.
Linje 69 mot Jakobacka som också använt hållplatsen får i stället en ny hållplats (H3543) på Mästarvägen.

Hållplatsen flyttas på grund av byggandet av Spårjokern och beräknas ta ungefär tre månader.

kartta siirtyvästä pysäkistä