Sveaborgfärjans passagerkapacitet minskas under helg 23.-24.5 betydligt p.g.a. coronaviruset

Sveaborgfärjans passagerkapacitet minskas 23.-24.5 betydligt p.g.a. coronaviruset. Ombordstigning till färjan kontrolleras vid kajens porter för begränsat passagerarantal. Med begränsat passagerarantal ser vi till att det är möjligt att ha tillräckligt säkerhetsavstånd till andra passagerare också ombord.

Det är värt att undvika onödigt resande till Sveaborg under epidemin. Sveaborgborna behöver färjan för sin vardag, men vi alla andra kan njuta av Sveaborgöarna också efter epidemin.