U-linje 848 får två nya avgångar på vardagsmorgnar fr.o.m. 11.5

U-linje 848 får två nya morgonavgångar fr.o.m. måndag 11.5, från Kampen 7.48 och från Borgå 6.35. De körs från måndag till fredag.
Den nya tidtabellen syns redan i Reseplaneraren, tidtabellen i pdf-format:  u848 fr.o.m. 11.5.2020