Uppdaterad 14.7: Sommartidtabeller för U-linjer 1.6: ändringar för linjer 191, 192T, 192V, 280, 455-465 och 848

Uppdatering 14.7: Nya veckoslutsvagångar nattetid på U848 fr.o.m. 17.7

Flera U-linjer har under våren körts med glesare tidtabell än vanligt p.g.a. coronasituationen. Några linjer har inte körts alls. Efter att skolorna slutar på måndag 1.6 ändras tidtabellen för några linjer, men de flesta fortsätter att köra glesare än vanligt.

Tidtabellerna har uppdaterats i Reseplaneraren. Förändringar är möjliga. Hållplatstidtabellerna kan visa felaktig information för dessa linjers del. Vi uppdaterar detta meddelande an efter vi får uppgift om en förändring. U-linjernas tidtabeller finns även i Matkahuoltos tidtabellssökning www.matkahuolto.fi/sv

191: En ny sommartidtabell trädde i kraft 1.6. En avgångstid från Kyrkslätt mån-fre senareläggs med 30 minuter fr.o.m. 22.6. Den nya avgångstiden är kl. 8.00. Nya tidtabellen i pdf-format:  U191 fr.o.m. 22.6.2020

192T: Två turer i vardera riktning började köra 1.6 från måndag till fredag, från Kampen kl. 9.45 och 16.10 samt från Södra Laversvägen (Sjundeå) ca kl. 7.30 och 14.35. Även på linje 192V har nu två turer i vardera riktning varje dag, från Kampen kl. 12.40 och 17.40 samt från Södra Laversvägen ca kl. 11.28 och 16.13. Andra turer och versioner körs inte. Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren. Tidtabellen i pdf-format:  U192T och U192V fr.o.m. 1.6

275: Tidtabellen ändrades inte

280: Tidtabellen ändrades 1.6. Den nya tidtabellen har ett par nya turer måndag-fredag och söndag, samt några mindre ändringar. Dessutom tidigareläggs fr.o.m. 8.6. en avgångstid från Kampen så att turintervallen blir jämnare. Den nya avgångstiden från Kampen är mån-fre kl 8.15. Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren senast 4.6., tidtabellen i pdf-format:  U280 fr.o.m. 8.6

346: En avgång per riktning körs även på sommaren, måndag-fredag från Kampen kl. 16.15 och från Saarijärvi ca kl. 7.00

Linjerna 455-465 åt Nurmijärvihållet fick en ny sommartidtabell. Linje 453 körs inte på sommaren. Det finns förändringar i tidtabeller för andra linjer. Veckoslutstrafiken påverkas inte. Inte heller veckoslutslinjerna 953/A och 955/A körs på sommaren. Tidtabellerna finns även på trafikidkarens webbplats www.korsisaari.fi (på finska)

På linje 459 körs en tur i vardera riktning fredagar och söndagar fr.o.m. 5.6. Fredagar avgår turerna från Kampen kl. 15.20 och från hållplatsen Metsäkyläntie (gränsen mellan Vanda och Nurmijärvi) mot Kampen ca 14.04. På söndagar körs från Kampen 18.20 och från Metsäkyläntie ca 16.25.

Linje 662 har inte körts sedan 27.3, och enligt nuvarande uppgift kommer den inte köras på sommaren heller.

848: Linjen fortsätter med samma tidtabell som trädde i kraft 11.5. Till den här tidtabellen läggs till tre avgångar i båda riktningarna vardagskvällar fr.o.m. 1.7 och fyra nattavgångar under veckosluten fr.o.m. 17.7. Länk till ett separat meddelande med den nya tidtabellen.

Även U-linje 983 fortsätter med samma tidtabell som på våren.

Mera uppgifter om U-linjer: hsl.fi/sv/Ulinje