Alla spårvagnar avgår från plattform 1 vid Västra terminalen 2 fr.o.m. 15.6

Uppdaterad 9.6: Det är plattform 1 som förblir i bruk

Även spårvagn 6T avgår från plattform 1 (H0239) vid Västra terminalen 2 fr.o.m. måndag 15.6. Båda linjer använder alltså i fortsättningen yttre spåret av ändhållplatslänken.

Orsak är arbeten med utvidgning av Busholmens spårnät.

Även tidtabeller ändras 15.6. Länk till ett separat meddelande.

kartta siirtyvästä pysäkistä