Ändhållplatserna för spårvagnar 7 och 9 i Böle flyttas 15.6

Ändhållplatsen för spårlinje 7 vid Böle station flyttas på måndag 15.6 från Bölebron till Bangårdsvägen.
Plattformen har numret 41 och hållplatsnumret är H0612.

Samtidigt flyttas ändhållplatsen för linje 9 ett steg framåt (söderut) till en ny plattform 43 (H0621).

Orsak till ändringen är att linje 7 skiljs i vagnrotation från linje 2.
 

kartta siirtyvästä pysäkistä

Läs även:
Spårvagnarnas tidtabeller ändras 15.6
Ingen spårtrafik till Västra Böle 15.6-12.7, ersättande buss 2X Glaspalatset-Böle