Buss 2X som ersätter spårvagn till Elielplatsen och rutten i Östra Böle ändras 29.6

Spårvagn 2 har undantagsrutt 15.6-12.7 och den trafikerar inte mellan Operan och Böle. Länk till tidigare meddelande.
Ersättande buss 2X kör mellan centrum och Böle.

Fr.o.m. måndag 29.6. använder inte buss 2X hållplatserna Posthuset (H2038) och Glaspalatset (H1903) när linjens ändhållplats flyttas till Elielplatsen.
Avgångsplattformen är 29 (H2029) i norra ändan av Elielplatsen.

Även hållplatsen Nationalmuseet (H1906) mot centrum tas ur linjens bruk.

Orsaken till ändringen är en renovering i Sokos-kvarteret som inte möjliggör störningsfri trafik.

Man kan byta till ersättande bussen från spårvagnar även vid Operans hållplatser där gångavstånden är kortare.

29.6. sker det också en ruttförändring för 2X i Östra Böle när ändhållplatsen flyttas från Mässcentrum till Stinsgatan (H2166). Mässcentrumets länk uteblir. Länk till tidigare meddelande.

 

Kartta siirtyvistä pysäkeistä