Hållplats Franzensgatan H2142 tas åter i bruk på onsdag 10.6

Hållplatsen Franzensgatan H2142 på Flemingsgatan tas åter i bruk på onsdag 10.6.

Hållplatsen har varit indragen på grund av arbetena. Hållplatsen används av linje 51.

 

Fleminginkadun pysäkki palaa