Hållplats Ripubygränden V3204 i Vanda dras in 22.6

Hållplats Ripubygränden V3204 i Vanda dras in permanent på måndag 22.6.
Ändringen påverkar linjerna 444 och 445. De närmaste ersättande hållplatserna är Männikkövägen V3206 och Strandkullavägen V3202.
 

Riipilänkuja 3204 pois käytöstä