Hållplatstider ändras på linje 533 under veckosluten

Vissa hållplatstider tidigareläggs med 2-3 minuter på linje 533. Ändringarna påverkar veckoslut fr.o.m. lördag 6.6.och hållplatser Grankulla station (Ka1740) och därifrån i riktning mot Mattby.
Ändringarna strävar till att förbättra linjens smidighet.

Avgångstiderna ändras inte. De nya uppskattade passertiderna syns redan i Reseplaneraren.