Ingen spårtrafik till Västra Böle 15.6–12.7, ersättande buss 2X centrum - Operan - Böle

Uppdaterad 24.6: ändhållplatsen för 2X i centrum till Elielplatsen 29.6. samt länkar till ett meddelande om undantagsrutter 29.6.-12.7. för linjer 7 och 9

Spårvagn 2 flyttas till en undantagsrutt från och med måndagen den 15 juni och linjen trafikerar inte sträckan mellan Operan och Böle station fram till den 12 juli. Den del som saknas ersätts av buss 2X Elielplatsen (fr.o.m. mån. 29.6) - Operan – Böle.
Ändhållplatsen för spårvagn 7 flyttas permanent till Bangårdsvägen intill Böle station.
Även tidtabellerna för den övriga spårtrafiken ändras den 15.6. Länk till skilt meddelande.
Därtill inleds ett broarbete invid Böle station den 29 juni. Arbetet flyttar även linjerna 7 och 9 till en undantagsrutt fram till den 12 juli och ändrar rutten för den ersättande linjen 2X i Östra Böle. Länk till ett skilt meddelande.
Rutterna och tidtabellerna för undantagstrafiken hittas också i Reseplaneraren.

Undantagsrutter 15 –28.6.

Orsaken till undantaget som börjar den 15 juni är de finslipningsarbeten som utförs vid Böle station och hindrar spårtrafiken på Bölebron.

Rutt för spårvagn 2 15.6–12.7: Olympiaterminalen–Glaspalatset–Tölö–Idrottshuset–Paulus kyrka.
Linjen går längs sin normala rutt mellan Olympiaterminalen och Tölötorget. Från Tölötorget fortsätter linjen över Mannerheimvägen till Helsingforsgatan och därifrån vidare via Idrottshuset till Sturegatan och sin tillfälliga ändhållplats till Paulus kyrka i Vallgård.

Linje 2 kör inte till följande hållplatser: Operan (på Mannerheimvägen), Tölö hall, Folkpensionsanstalten, Aurora sjukhuset, Djurträdgården, Löneboställsporten, Magistrattorget, Kyllikkiporten, Böle station.

Ersättande bussens rutt 2X 15 –28.6: Glaspalatset–Mannerheimvägen–Nordenskiöldsgatan–Västra Böle–Böle station–Östra Böle.

Den bästa platsen att stiga på linje 2X i centrum är Glaspalatsets hållplats på Mannerheimvägen utanför Sokos (H1903). Därifrån går bussen direkt till Mannerheimvägen på Nordenskiöldsgatan och vidare till Bölebron via Västra Böle på rutten för spårvagn 2.

Vid ankomsten till Böle station stannar linjen vid busshållplatsen framför Böle station (plattform 31). Därifrån fortsätter linjen till Mässcentret via Stationschefsgatan och Banmästargatan.
Linjens avgångshållplats ligger framför Mässcentret på Järnvägsmannagatan. Vid Böle station stannar linjen i riktning mot centrum endast vid busshållplatsen framför stationen (brygga 36, H2101).

Linje 2X stannar vid busshållplatserna längs rutten på Mannerheimvägen, Nordenskiöldsgatan och Lokvägen. I Västra Böle använder linjen spårvagnshållplatser. Hållplatserna på linjen presenteras närmare nedan.

Innehavaren av en giltig biljett kan också stiga på från mittdörren i en buss som ersätter spårvagnar.

Spårlinje 7 avgår från Bangårdsvägen vid Böle station från och med 15.6:
Ändhållplatsen för linje 7 flyttas från Bölebron till Bangårdsvägen 15.6. Linjen avgår i fortsättningen från Bangårdsvägen från plattform 41 (H0612). Linje 9 flyttas ett steg framåt till plattform 43 (H0621). Förändringen är bestående.

Undantagsrutter 29.6 –12.7.

I Böle inleds ett broarbete på Bangårdsvägen den 29 juni, vilket försvårar trafiken vid Semaforbron. Spårlinjerna 7 och 9 kör inte till stationen. Länk till skilt meddelande. Rutten för ersättnade bussen 2X ändras något i Östra Böle och ändhållplatsen i centrum flyttas till Elielplatsen (plattform 29). Undantagsrutten för linje 2 till Paulus kyrka fortsätter.

Ersättande bussen 2X (nu Elielplatsen–Böle) fortsätter sin trafik. Rutten i ändan av Östra Böle ändras dock något. Bussen stannar i riktning mot Böle station vid Böle stations hållplats (plattform 31, H2100) varifrån linjen fortsätter i stället för Mässcentrum till Stinsgatan till hållplatsen på Banmästargatan (H2166).

Bussen avgår från hållplatsen H2166 på Stinsgatan och stannar före Böle station ännu vid hållplatsen vid Konduktörsgränden (H2165). Vid Böle station i riktning mot centrum används endast hållplatsen framför Böle station (plattform 36, H2101).

Samtidigt ändras ändhållplatsen i centrum. Nya ändhållplatsen är på Elielplatsen, plattform 29 (H2029). Länk till ett skilt meddelande.
Nu är de bästa hållplatser att byta från spårvagn till ersättande bussen vid Operan.

Rutt för spårlinje 2 i Östra Böle fr.o.m. 13.7

Spårlinje 2 återvänder den 13.7 från sin undantagsrutt till Böle. Trafiken på ersättande linje 2X upphör.

Rutten för linje 2 förlängs från och med den 13 juli till Östra Böle. Efter Böle station fortsätter linjen ännu via Stationschefsgatan, Banmästargatan, Järnvägsmannagatan och Bangårdsvägen tillbaka till Böle bro framför stationen. Hållplatserna som tas i bruk är Stationschefsgatan  (H0619), Klockbron (H0616) och Mässcentrum (H0614). Avgångshållplatsen i riktning mot Olympiaterminalen hålls framför Böle station (plattform 34, H0664).

Trafiken på linjerna 2 och 7 avskiljs alltså från vagncirkulationen. Genom ändringen förbättras trafikens tillförlitlighet i ändan av Busholmen då byggnadsarbetena övergår till ett nytt skede.

Obs: Linje 2 stannar inte på den nya rutten vid Bangårdsvägens hållplatser, som förblir ändhållplatser för linjerna 7 och 9.

Hållplatserna för den ersättande bussen 2X

Posthuset, t.o.m. 28.6.

Linjens änd- och avgångshållplats i centrum t.o.m. 28.6 ligger söder om Postgatan (plattform 55, H2038). Därifrån fortsätter bussen via Stationsplatsen och Brunnsgatan till Mannerheimvägen.

Glaspalatset (endast i riktning mot Böle station), t.o.m. 28.6.

Busshållplatsen ligger på Mannerheimvägen utanför Sokos (plattform 53, H1903).

Elielplatsen fr.o.m. 29.6, plattform 29 i norra hörnet av platsen (H2029)

Nationalmuseet

Bussen stannar vid busshållplatserna på Mannerheimvägen (H1906 och H1907).
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset endast t.o.m. 28.6: länk

 

Hesperiaparken

Bussen stannar vid busshållplatserna på Mannerheimvägen (H1908 och H1911). Mot Böle station är hållplatsen den som ligger mer norrut.
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset: länk

 

Operan (endast i riktning mot Böle station)

Bussen stannar normalt vid fjärrtrafikens busshållplats (H1999) på Mannerheimvägen vid Operans spårvagnshållplats.
Hållplats på kartan: länk

 

Tölö sporthall (ersätter spårvagnshållplatsen Tölö hall)

Bussen stannar vid busshållplatserna på Mannerheimvägen (H1913 och H1914). Mot Böle station är hållplatsen den som ligger mer norrut.
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset: länk

 

Ishallen (ersätter spårvagnshållplatsen Folkpensionsanstalten)

Bussen stannar vid busshållplatserna på Nordenskiöldsgatan (H2069 och H2070).
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset: länk

 

Aurorasjukhuset

Bussen stannar vid busshållplatserna på Nordenskiöldsgatan (H2072 och H2073).
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset: länk

 

Djurparken

I riktning mot Böle station stannar bussen vid busshållplatsen på Lokvägen (H2109). I riktning mot Glaspalatset stannar bussen vid busshållplatsen på Nordenskiöldsgatan (H2074).
Hållplatserna på kartan:
Mot Böle station: länk
Mot Glaspalatset: länk

 

Löneboställsporten

Bussen stannar i båda riktningarna på de hållplatser som används av spårvagn 2.

Magistrattorget

Bussen stannar i båda riktningarna på de hållplatser som används av spårvagn 2.

Kyllikkiporten

Bussen stannar i båda riktningarna på de hållplatser som används av spårvagn 2.

Böle station och Östra Böle 15.6 –28.6:

Bussen stannar i riktning mot Östra Böle vid hållplatsen vid Böle station (plattform 31, H2100), varifrån linjen fortsätter till hållplatserna vid Stationschefsgatan (H0619), Klockbron (H0616) och Mässcentrum (H2239).
Bussen avgår från Mässcentrum mot centrum från hållplatsen H2239 på Järnvägsmannagatan. Bussen stannar vid Böle station framför Böle station (plattform 36, H2101).

Den ersättande bussens rutt i Östra Böle ändras 29.6 på grund av att grävningsarbetet på Banmästargatan har utvidgats. Även spårvagnslinjerna 7 och 9 flyttas i detta skede till en undantagsrutt i Böle (separat meddelande senare).

Böle station och Östra Böle 29.6 –12.7:

Bussen stannar i riktning mot Böle station vid hållplatsen vid Böle station (plattform 31, H2100), varifrån linjen fortsätter till Stationschefsgatan till hållplatsen Banmästargatan (H2166).
Bussen avgår från Stationschefsgatan från hållplats H2166 och stannar före Böle station ännu vid hållplatsen på Konduktörsgränden (plattform 29, H2165). Vid Böle station i riktning mot centrum finns en hållplats framför Böle station (plattform 36, H2101).
Jämfört med den tidigare rutten används inte hållplatserna på Stationschefsgatan (H0619), Klockbron (H0616) och Mässcentrum (H2239) från och med 29.6 av den ersättande bussen 2X.

Karta över undantagstrafiken 15.6 –12.7. 

öppna kartan större i pdf-format

 

kartta linjan 2 poikkeusreitistä ja korvaavasta bussista 2X

Obs. Ändring till kartan fr.o.m. 29.6: ändhållplatsen för 2X till Elielplatsen