Rutt- och tidtabellsändring 29.6 för närbuss 229, ändringar även för närbuss 207

När Gröndals hälsostation flyttar får närbuss 229 ett nytt ruttavsnitt till närheten av Kilo hälsostation. Bussen gör fr.o.m. måndag 29.6 en avstickare från Åbovägen i båda körriktningar längs Kilogårdsvägen till Kiloparksgatan. Bussen använder hållplatser längs den nya rutten samt en ny hållplats vid Kilo station (E1831). Närmast Kilo hälsostation finns hållplatserna Trillagatan (E1826/E1827).

En avstickare till Gröndals hälsostation och hållplatsen Gästgivarstigen (E1544) uteblir.

Även tidtabellen ändras. Ny karta och tidtabell i utskrivbar pdf-format:  229 karta och tidtabell 29.6.2020

Samtidigt enhetligas körordningen på länken i Södra Alberga för närbussar 207 och 229. Linjerna körs i fortsättningen i ordning Alberga station (plattform 25) – Sveaborgstorget – Säteriparksvägen (linje 229) – Säterigatan – Sveaborgstorget – Alberga station.

Det blir små förändringar även i tidtabellen för närbuss 207. Ny karta och tidtabell i utskrivbar pdf-format:  207 karta och tidtabell 29.6.2020

Närbussarnas rutter och tidtabeller hittar man också i Reseplaneraren.

Karta över den nya rutten för linje 229:

Kartta lähibussin 229 uudesta reitistä Viherlaakson ja Kilon välillä
 
Rutten för linje 207 i Södra Alberga fr.o.m. 29.6. Numren avser körordningen:

Kartta lähibussin 207 reitistä ja ajojärjestyksestä Etelä-Leppävaarassa

Rutten för linje 229 i Södra Alberga fr.o.m. 29.6. Numren avser körordningen:

Kartta lähibussin 229 reitistä ja ajojärjestyksestä Etelä-Leppävaarassa

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar med lågt golv. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter.