Spårvagnarnas tidtabeller ändras 15.6.

Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller på måndag 15.6. Turintervaller förblir huvudsakligen såsom tidigare. Linje 5 fortsätter sitt uppehåll tillsvidare.

På sommaren orsakar byggarbeten flera ändringar i spårvägstrafiken. Länk till ett separat meddelande.

Genast 15.6. börjar det på Bölebron finslipningsarbeten som flyttar linje 2 på undantagsrutt. Linjen kör inte mellan Operan och Böle t.o.m. 12.7. Ruttavsnittet ersätts med buss 2X Glaspalatset – Böle. Ändhållplatsen för linje 7 flyttas permanent på Bangårdsvägens sida. Länk till ett separat meddelande.

Nya tidtabeller finns i Reseplaneraren och i tidtabeller i utskrivbar form.