Ändhållplatsen för linjerna 532 och 533 i Mattby ändras 10.8

Ändhållplatsen för linjerna 532 och 533 i Mattby ändras tillfälligt måndag 10.8 då trafiken övergår till hösttidtabeller. Ett byggarbete börjar på Mattsgatan, och bussarna flyttar till Fiskarbacken.

Den nya rutten går längs Finnviksvägen. Linjerna använder hållplatser Tunnvägen (E3140/E3177, gamla namnet Lägelvägen) och Fiskelyckan (E3136/E3142). Avgångshållplatsen är densamma som för linje 531, Fisketorpet (E3143).

Ruttavsnittet till Mattsgatan uteblir såsom avgångshållplatsen Mattkorset (E3103) och ankomsthållplatsen Fiskar-Matte (E3115).

Nya rutten och tidtabeller finns i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskivbar form.

Ändringen uppskattas vara i kraft till slutet av detta år.

Karta över linjernas nya rutt i Mattby:

Kartta linjojen 532 ja 533 uudesta reitistä Kalastajanmäkeen