Ändringar i busstrafiken i Tusby 10.8

Det sker ändringar i busstrafiken i Tusby när vintertidtabellen träder i kraft måndagen den 10 augusti. Det sker inte stora ändringar i trafikeringstider och turtäthet för linjerna 963, 964B och 971 men det vi har justerat tidtabellerna på basis av kundrespons vi fått in under det första trafikeringsåret. Lansering av en ny linje, 643K, är tills vidare inte aktuellt.

De största förändringarna sker i området Regementsparken i Tusby. Linjerna 963 och 971 trafikerar området i fortsättningen. Förutom att utveckla tidtabellerna och rutterna kommer HRT att förbättra t.ex. hållplatsinformation genom att öka antalet tidtabellsskärmar. Tusby kommun bygger nya busskurer.

 

Förbindelser till Regementsparken - ny linje 963 Kervo-Regementsparken-Hyrylä-Paijala startar

En ny busslinje, 963 Kervo station - Regementsparken - Hyrylä - Paijala, startar och samtidigt läggs linje 964B Hyrylä-Paijala ner. Också linje 971 börjar köra via Regementsparken.

Linje 963 kör varje dag med 60 minuters mellanrum och tillsammans med linje 971 blir det en turtäthet på ca 30 minuter i Regementsparken. I Kervo kör linjerna samma rutt via Jaakkola så att de förbättrar förbindelser till norra delen av Jäspilä.

I Regementsparken ordnas bostadsmässan 3.-30.8 och då kör en separat busslinje 963X Kervo station - Regementsparken - Hyrylä. Linjen kör på vardagat kl. 11.20-21.00 och på lördagar och söndagar kl. 9.20-19.00 med 20 minuters mellanrum.

Rutten för linje 963 fr.o.m. 10.8

Linjan 963 Paijala - Hyrylä - Rykmentinpuisto - Kerava reitti

Rutten för linje 971 fr.o.m. 10.8

Linjan 971 reitti Rykmentinpuiston kautta