Busstrafiken övergår till normal sommartrafik även på lördagar och nätterna under veckosluten fr.o.m. 17.7

Busstrafiken i HRT-området övergår till normal sommartrafik även på lördagar och nätterna under veckosluten 17.7. Från och med fredag 17.7 går trafiken under hela veckoslutet enligt normala sommartidtabeller. I praktiken innebär det att nattrafiken blir tätare dvs. det körs flera turer kl. 02-04. En del av linjerna får tätare trafik redan 10.7.

Antalet passagerare har ökat nu när restaurangerna får hålla öppet längre. X X De uppdaterade tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren:
Linjerna som får tätare trafik fr.o.m. 11.7:
14, 17, 18(N), 23(N), 24, 37, 39(B,N), 40, 41, 42, 43, 63, 69, 70, 75, 77, 79N, 108N, 111, 113(N), 114(N), 411, 415, 421, 431(N), 433, 434 (en del av turerna), 436, 437, 443, 445 (en del av turerna), 550, 560, 571, 614, 615, 616, 617, 623(K), 633.

 

Före 17.7 körs följande sista turer från Helsingfors centrum med flera bussar:

Fredagsnätter 3.7, 10.7

94N – kl. 2:08

134N - kl. 1:52

146N - kl. 1:47

235N – kl. 2:05

 

Lördagsnätter 4.7, 11.7

94N – kl. 2:08

97N – kl. 1:29

134N – kl. 0:22

134N – kl. 1:22

147N – kl. 1:58

235N – kl. 2:05

235N – kl. 1:05

235N – kl. 1:35

 

Lördagsnatten 4.7 körs även följande turer

108N – kl. 0:35

108N – kl. 1:35

114N – kl. 0:40