En ny avgång 3.8 och hösttidtabell fr.o.m. 12.8 för U-linje 848

U-linje 848 får en ny avgång fr.o.m. 3.8: från Borgå måndag-fredag kl. 6.55.
Nya tidtabellen i pdf-format:  u848 fr.o.m. 3.8.2020

Linjen övergår till tätare hösttidtabell onsdag 12.8.
Hösttidtabellen i pdf-format:  u848 fr.o.m. 12.8.2020

De nya tidtabellerna finns också i Reseplaneraren.